Staroměstská 2362/6a, 370 04 Č. Budějovice
+420 601 563 542
radon@ekofyzika.cz

O firmě

Měření radonu na pozemcích a ve stavbách

O firmě

  • jsme držitelem potřebného povolení SÚJB dle §98 a §99 nového Atomového zákona č. 263/2016 Sb.
  • měření Radonového indexu pozemku provádíme měřícím systém RM 2 a každé dva roky jej pravidelně kalibrujeme ve Státním metrologickém středisku Příbram – Kamenná
  • měření Objemové aktivity radonu ve stavbě (např. před kolaudací) provádíme aparaturou EVR-1 a pravidelně ji kalibrujeme každé dva roky ve Státním metrologickém středisku Příbram-Kamenná

O vzniku firmy

První geofyzikální pracoviště v Jižních Čechách založil Pavel Kolář jako detašované pracoviště s.p. Geofyzika, závod Praha, v roce 1985. Úkolem pracoviště bylo řešit širokou paletu geofyzikálních zadání, především pro potřeby hydrogeologie a inženýrské geologie.

Po rozpadu podnikové struktury v roce 1992 zakoupil Pavel Kolář aparaturu na stanovení radonu na pozemcích LUK-1, později pak LUK-4 a pro měření radonu v objektech aparatura EVR-1. Pro geoelektrická měření byla pořízena aparatura  GEVY 100, MIMI II a radiofrekvenční aparatura VDV.

V roce 2020 převzal firmu EKOFYZIKA kolega Tomáš Vítek. V současné době se společnost zabývá měřením objemové aktivity radonu na pozemcích (radonový index pozemku) a ve stavbách (OAR).