O firmě

16.07.2020

O vzniku firmy

První geofyzikální pracoviště v Jižních Čechách založil Pavel Kolář jako detašované pracoviště s.p. Geofyzika, závod Praha, v roce 1985. Úkolem pracoviště bylo řešit širokou paletu geofyzikálních zadání, především pro potřeby hydrogeologie a inženýrské geologie.

Po rozpadu podnikové struktury v roce 1992 zakoupil Pavel Kolář aparaturu na stanovení radonu na pozemcích LUK-1, později pak LUK-4 a pro měření radonu v objektech aparatura EVR-1. Pro geoelektrická měření byla pořízena aparatura  GEVY 100, MIMI II a radiofrekvenční aparatura VDV.

Pavel Kolář zemřel na náhlou srdeční příhodu, právě při měření radonu v lednu 2020. Firmu Ekofyzika nyní převzal syn Martin s kolegou Tomášem Vítkem a RNDr. Renátou Vatrasovou. Firma už se zabývá pouze měřením radonu, na geofyzikální práce nemá dostatečnou odbornost.