O firmě

12.04.2022

O vzniku firmy

První geofyzikální pracoviště v Jižních Čechách založil Pavel Kolář jako detašované pracoviště s.p. Geofyzika, závod Praha, v roce 1985. Úkolem pracoviště bylo řešit širokou paletu geofyzikálních zadání, především pro potřeby hydrogeologie a inženýrské geologie.

Po rozpadu podnikové struktury v roce 1992 zakoupil Pavel Kolář aparaturu na stanovení radonu na pozemcích LUK-1, později pak LUK-4 a pro měření radonu v objektech aparatura EVR-1. Pro geoelektrická měření byla pořízena aparatura  GEVY 100, MIMI II a radiofrekvenční aparatura VDV.

Pavel Kolář zemřel na náhlou srdeční příhodu, právě při měření v lednu 2020. Firmu Ekofyzika nyní převzal kolega Tomáš Vítek. Firma už se zabývá pouze měřením objemové aktivity radonu na pozemcích (Radonový index pozemku) a ve stavbách (OAR), na geofyzikální práce nemá dostatečnou odbornost.