Měření radonu

21.11.2022

Zdravotní riziko

Vliv radonu na zdraví horníků je znám od středověku a proto se také důlní prostory intenzivně větrají. Teprve v 60tých letech zjistili ve Švédsku, že koncentrace radonu v obytných domech mohou i násobně převyšovat koncentrace v dolech. Švédové pak jako první přistoupili k ochraně nově stavěných obytných budov a k ozdravování těch závadných. Na tento program navázala ČR v roce 1990, jako jedna z prvních dalších zemí v Evropě.

Outdoor – měření pozemků

Na stavebním pozemku je stanovována koncentrace radonu v zemi. Radon je schopen pronikat do budoucího objektu, zvláště při nekvalitně provedené izolaci spodní stavby (základové desky).  Příslušně ke zjištěnému riziku se přijímají při stavbě domu protiradonová opatření. Parametr stanovený průzkumem se označuje jako „Radonový index pozemku“.

Indoor – měření v objektech

U hotové stavby, kde si radonový index pozemku vyžádal protiradonová opatření, se před kolaudací provádění kontrolní měření radonu v objektu. Ověřuje se zda provedená opatření efektivně brání jeho pronikání z podloží.