Ceník

12.04.2022

Radonový index pozemku – RIP (měření před stavbou)

Cena za vykonanou práci, vyhodnocení sond, souboru naměřených dat a vyhotovením závěrečné zprávy se pohybuje od 2800 Kč a následně se započítává doprava a vícenáklady spojené s výkonem činnosti vzhledem k dispozicím pozemku, přístupu na něj a situace na místě měření.

Objemová aktivita Radonu ve stavbě – OAR (měření před kolaudací)

Objemová aktivita radonu se měří zejména před kolaudací stavby, při změně užívání, po realizaci přístavby, pro informaci o koncentraci radionuklidů ve stavbě atp. Stavba již musí být ve stavu stavební připravenosti. Cena se odvíjí od počtu měřidel, pro každou stavbu se stanoví specifický počet podle počtu obytných a pobytových místností, podzemních a nadzemních podlaží atp.

Pro určení přesné ceny mne prosím kontaktujte na tel. č. +420 601 563 542 a nebo emailem na radon@ekofyzika.cz

Budu se těšit na případnou spolupráci.

Za firmu EKOFYZIKA – Kolář, Vítek

TOMÁŠ VÍTEK