O firmě

02.03.2014

O vzniku firmy

První geofyzikální pracoviště v Jižních Čechách založil  současný majitel jako detašované pracoviště s.p. Geofyzika, závod Praha, v roce 1985. Úkolem pracoviště bylo řešit širokou paletu geofyzikálních zadání, především pro potřeby hydrogeologie a inženýrské geologie.

Po rozpadu podnikové struktury v roce 1992 byla majitelem zakoupena aparatura na stanovení radonu na pozemcích LUK-1, později pak LUK-4 a pro měření radonu v objektech aparatura EVR-1. Pro geoelektrická  měření byla pořízena aparatura  GEVY 100, MIMI II a radiofrekvenční aparatura VDV.

Souběžně byly také pro vybrané zájemce určovány geopatogenní zóny v bytech pomocí virgule.

Firma nyní nově zavádí letecké snímkování nemovitostí pomocí videokamery umístěné na radiově řízeném modelu.